1ª Lei de Ohm no "Ohm's Law (HTML5)"


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง 1ª Lei de Ohm no "Ohm's Law (HTML5)"
คำบรรยาย Plano de aula e atividade que envolve as relações que existem na 1ª Lei de Ohm
วิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์โลก
ระดับ อื่นๆ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, อื่นๆ
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ 1ª Lei de Ohm, Eletricidade, Resistência
สถานการณ์จำลอง กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
โรงเรียน/หน่วยงาน Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
ส่งข้อมูลแล้ว 4/9/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 4/9/2018