Atividade com Ondas Eletromagnéticas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atividade com Ondas Eletromagnéticas
Mô tả Compreender o conceito das grandezas fundamentais de uma onda: velocidade, frequência e comprimento de onda e suas relações no cotidiano.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT, Đại học
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Từ khoá onda eletromagnética; comprimento de onda; frequência de onda
Mô phỏng Sóng Vô tuyến


Tác giả Gilvandenys Leite Sales; Allison Silveira; Mairton Cavalcante Romeu
Email liên lạc denyssales@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018