Leis de Kirchhoff


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Leis de Kirchhoff
Mô tả Realizar um experimento que tem como objetivo a compreensão do cálculo das leis de Kirchhoff.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Associação de Resistores, Lei de Ohm, Leis de Kirchoff, circuitos
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5)


Tác giả Thiago Henrique de Vasconcelos
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 03/04/2018
Ngày cập nhật 03/04/2018