LKS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề LKS
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá LKS
Mô phỏng Định luật Ohm (HTML5)


Tác giả Suci Nujul Hayati
Trường / Tổ chức Universitas Ahmad Dahlan
Ngày đăng ký 28/03/2018
Ngày cập nhật 28/03/2018