LKS


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)หัวข้อเรื่อง LKS
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ K-5
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ LKS
สถานการณ์จำลอง กฏของโอห์ม (HTML5)


ผู้เขียน Suci Nujul Hayati
อีเมลล์ติดต่อ sucinujulhayati@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Universitas Ahmad Dahlan
ส่งข้อมูลแล้ว 28/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 28/3/2018