LKS


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक LKS
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द LKS
सादश्य ओहमचा नियम (HTML5)


लेखक Suci Nujul Hayati
शाळा/संस्था Universitas Ahmad Dahlan
दाखल दिनांक 3/28/18
आद्यवत 3/28/18