Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.
Mô tả Atividade proposta para verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal e determinação da força gravitacional entre os corpos da simulação.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Gravitação, Isaac Newton, Johannes Kepler., Leis de Kepler
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5)


Tác giả Vinicius Rodrigues Gomes de Freitas
Email liên lạc vrgdefreitas@hotmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/03/2018
Ngày cập nhật 26/03/2018