Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.
Mô tả Atividade proposta para verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal e determinação da força gravitacional entre os corpos da simulação.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Chứng minh, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Gravitação, Isaac Newton, Johannes Kepler., Leis de Kepler
Mô phỏng Lực hấp dẫn và quỹ đạo (HTML5)


Tác giả Vinicius Rodrigues Gomes de Freitas
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/03/2018
Ngày cập nhật 26/03/2018