Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.


Naslov Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.
Opis Atividade proposta para verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal e determinação da força gravitacional entre os corpos da simulação.
Subjekt Astronomija, Fizika
Nivo High School (Viša škola), Middle School (Srednja škola)
Tip Demonstracija, Domaći zad.
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Brazilski Portugalski
Ključne riječi Gravitação, Isaac Newton, Johannes Kepler., Leis de Kepler
Simulacije Gravitacija i orbite (HTML5)


Autori: Vinicius Rodrigues Gomes de Freitas
Škola / Organizacija IFCE
Poslato 3/26/18
Obnovljeno 3/26/18