Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Aplicação e verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal.
คำบรรยาย Atividade proposta para verificação das Leis de Kepler e Gravitação Universal e determinação da força gravitacional entre os corpos da simulação.
วิชา ดาราศาสตร์, ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, การสาธิต
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Brazilian Portuguese
คำสำคัญ Gravitação, Isaac Newton, Johannes Kepler., Leis de Kepler
สถานการณ์จำลอง ความโน้มถ่วงและวงโคจร (HTML5)


ผู้เขียน Vinicius Rodrigues Gomes de Freitas
โรงเรียน/หน่วยงาน IFCE
ส่งข้อมูลแล้ว 26/3/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 26/3/2018