Áreas y Perímetros


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Áreas y Perímetros
Mô tả Actividad para ayudar a la interpretación de Área y perímetro
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá área, figuras, perímetro
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Yarely Mariana Vela Soberanis
Trường / Tổ chức Secretaría Educación Campeche
Ngày đăng ký 02/02/2018
Ngày cập nhật 02/02/2018