Áreas y Perímetros


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Áreas y Perímetros
Beskrivelse Actividad para ayudar a la interpretación de Área y perímetro
Emne Matematikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord área, figuras, perímetro
Simuleringer Area Builder (HTML5)


Forfattere Yarely Mariana Vela Soberanis
Skole / Organisasjon Secretaría Educación Campeche
Lastet opp 02.02.18
Oppdatert 02.02.18