Parabola


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Parabola
Mô tả Traduccion y adecuacion de ejercicios de la parabola, para la comprencion de la ecuacion que dibuja la misma y la aplicacion de la misma.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Bài tập về nhà
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Parabola
Mô phỏng Equation Grapher


Tác giả juan francisco gonzalez rico
Email liên lạc pumarevelde@hotmail.com
Trường / Tổ chức cbtis 198
Ngày đăng ký 23/11/2017
Ngày cập nhật 23/11/2017