Parabola


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Parabola
वर्णन Traduccion y adecuacion de ejercicios de la parabola, para la comprencion de la ecuacion que dibuja la misma y la aplicacion de la misma.
विषय गणित
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Parabola
सादश्य Equation Grapher


लेखक juan francisco gonzalez rico
शाळा/संस्था cbtis 198
दाखल दिनांक 11/23/17
आद्यवत 11/23/17