Parabola


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Parabola
वर्णन Traduccion y adecuacion de ejercicios de la parabola, para la comprencion de la ecuacion que dibuja la misma y la aplicacion de la misma.
विषय गणित
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Parabola
सादश्य Equation Grapher


लेखक juan francisco gonzalez rico
संपर्क ईमेल pumarevelde@hotmail.com
शाळा/संस्था cbtis 198
दाखल दिनांक 11/23/17
आद्यवत 11/23/17