Plano Cartesiano e Par Ordenado


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plano Cartesiano e Par Ordenado
Mô tả Utilização do OA equation-grapher para a compreensão de Plano Cartesiano e Par ordenado.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Discussion Prompts, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Ensino Fundamental., Par ordenado, Plano Cartesiano
Mô phỏng Equation Grapher, Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Eugeniano Brito Martins
Trường / Tổ chức Instituto Federal do Ceará - Campus jaguaribe
Ngày đăng ký 17/07/2017
Ngày cập nhật 20/07/2017