Pressão de Fluido e Fluxo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pressão de Fluido e Fluxo
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Hidrodinâmica
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả Jhionatan Aguiar
Trường / Tổ chức IFRR
Ngày đăng ký 09/05/2017
Ngày cập nhật 09/05/2017