Pressão de Fluido e Fluxo


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Pressão de Fluido e Fluxo
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Hidrodinâmica
सादश्य द्रव - दाब आणि प्रवाह


लेखक Jhionatan Aguiar
शाळा/संस्था IFRR
दाखल दिनांक 5/9/17
आद्यवत 5/9/17