Circuiti in serie e in parallelo


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuiti in serie e in parallelo
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Ý
Từ khoá circuiti, circuiti in parallelo, circuiti in serie, elettricità, legge di Ohm
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Giorgia Vagnoni
Trường / Tổ chức ISC Folignano-Maltignano
Ngày đăng ký 07/04/2017
Ngày cập nhật 07/04/2017