Color Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Color Simulation
Mô tả Students will use the deflection of RGB bulbs to determine what color a person sees with different combinations of light.
Chủ đề Khác
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá RGB, color, light, physical science, vision
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Monica Arismendez
Trường / Tổ chức N/A
Ngày đăng ký 23/03/2017
Ngày cập nhật 23/03/2017