Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Craig Reuter
Trường / Tổ chức Central DeWitt High School
Ngày đăng ký 22/03/2017
Ngày cập nhật 22/03/2017