Equilíbrio e Momento de uma Força


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Equilíbrio e Momento de uma Força
Mô tả Aprenda equilíbrio se divertindo e o que é momento de uma força.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate, High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Equilíbrio; Torque; Momento de uma Força
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 01/12/2016
Ngày cập nhật 09/04/2018