Getaran


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Getaran
Mô tả Periode getaran dipengaruhi oleh panjang tali tetapi tidak dipengaruhi oleh amplitudonya. Semakin panjang talinya maka nilai periodenya makin besar dan semakin pendek talinya maka periodenya makin kecil
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Amplitudo, Panjang tali, Periode Getaran
Mô phỏng Phòng thí nghiệm Con lắc đơn


Tác giả Poniyem Joni
Trường / Tổ chức SMP N 1 Purworejo
Ngày đăng ký 03/04/2016
Ngày cập nhật 03/04/2016