pengamatan


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề pengamatan
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá 12345678
Mô phỏng Dòng và áp suất chất lỏng


Tác giả agus umaeza
Trường / Tổ chức MAN Majenang
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 01/04/2016