pengamatan


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง pengamatan
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Indonesian
คำสำคัญ 12345678
สถานการณ์จำลอง ความดันในของไหลและการไหล


ผู้เขียน agus umaeza
โรงเรียน/หน่วยงาน MAN Majenang
ส่งข้อมูลแล้ว 1/4/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/4/2016