pengamatan


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان pengamatan
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 90
پاسخ ها شامل خیر
زبان اندونزیایی
کلید واژه 12345678
شبیه سازی ها فشار مايع و شاره


نویسنده agus umaeza
مدرسه / سازمان MAN Majenang
ارسال شده 4/1/16
بروزرسانی شده 4/1/16