AYUNAN PEGAS


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề AYUNAN PEGAS
Mô tả PERIODE DAN FREKUENSI AYUNAN PEGAS
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá FREKUENSI, PEGAS, PERIODE
Mô phỏng Quả cân và lò xo


Tác giả erni wahyuningsih
Email liên lạc erniercis@gmail.com
Trường / Tổ chức SMA NEGERI BANYUMAS
Ngày đăng ký 01/04/2016
Ngày cập nhật 01/04/2016