AYUNAN PEGAS


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक AYUNAN PEGAS
वर्णन PERIODE DAN FREKUENSI AYUNAN PEGAS
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द FREKUENSI, PEGAS, PERIODE
सादश्य Masses & Springs


लेखक erni wahyuningsih
संपर्क ईमेल erniercis@gmail.com
शाळा/संस्था SMA NEGERI BANYUMAS
दाखल दिनांक 4/1/16
आद्यवत 4/1/16