Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik
Mô tả Eksperimen efek fotolistrik secara simulasi digunakan untuk memperdalam konsep fisika dan melatih kemampuan analisis data peserta didik
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Efek Fotolistrik, Simulasi
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Ishafit Jauhari
Trường / Tổ chức Universitas Ahmad Dahlan
Ngày đăng ký 09/03/2016
Ngày cập nhật 09/03/2016