Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Eksperimen Simulasi Efek Fotolistrik
वर्णन Eksperimen efek fotolistrik secara simulasi digunakan untuk memperdalam konsep fisika dan melatih kemampuan analisis data peserta didik
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा Indonesian
खुणेचे शब्द Efek Fotolistrik, Simulasi
सादश्य प्रकाशविद्युत परिणाम


लेखक Ishafit Jauhari
शाळा/संस्था Universitas Ahmad Dahlan
दाखल दिनांक 3/9/16
आद्यवत 3/9/16