Temperature and changes


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Temperature and changes
Mô tả Lembar kerja siswa pada eksperimen suhu dan perubahannya (pemuaian)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Indonesian
Từ khoá Temperature and changes
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Muhammad Iqbal
Trường / Tổ chức PGRI
Ngày đăng ký 18/02/2016
Ngày cập nhật 18/02/2016