Densidade


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Densidade
Mô tả problematização: surf. Requer pesquisas na internet.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá densidade, laboratorio, prancha de surf
Mô phỏng Mật độ


Tác giả Diogo Magalhães
Trường / Tổ chức Instituto Federal Catarinense
Ngày đăng ký 09/11/2015
Ngày cập nhật 09/11/2015