Densidade


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Densidade
वर्णन problematização: surf. Requer pesquisas na internet.
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 120 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द densidade, laboratorio, prancha de surf
सादश्य घनता


लेखक Diogo Magalhães
शाळा/संस्था Instituto Federal Catarinense
दाखल दिनांक 11/9/15
आद्यवत 11/9/15