Dragningskraft simulering A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Dragningskraft simulering
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Thuỵ Điển
Từ khoá dragningskraft; svenska
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5)


Tác giả David Kennedy; översatt till svenska av Sofia Borg
Trường / Tổ chức Runbacka skolor
Ngày đăng ký 04/09/2015
Ngày cập nhật 04/09/2015