Electrical Charge Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electrical Charge Lab
Mô tả Lab exploring electrical energy concepts and charges. Many hands-on activities as well as PhET use.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá balloons, electric, energy, friction, lab, static
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), Bong bóng và tĩnh điện


Tác giả Dr. Wendy Adams
Email liên lạc taff0963@bears.unco.edu
Trường / Tổ chức University of Northern Colorado
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 25/08/2015