Electrical Charge Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electrical Charge Lab
Beskrivelse Lab exploring electrical energy concepts and charges. Many hands-on activities as well as PhET use.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balloons, electric, energy, friction, lab, static
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), Ballonger og statisk elektrisitet


Forfattere Dr. Wendy Adams
Skole / Organisasjon University of Northern Colorado
Lastet opp 20.08.15
Oppdatert 25.08.15