Exploring Gravity Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.

Vui lòng không yêu cầu thay đổi quyền truy cập vào hoạt động của Google.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tựa đề Exploring Gravity
Mô tả Introductory lab exploring how gravity is a force that it is dependent on the mass and distance. Includes an optional CER and exit ticket reflection. Includes teacher notes. In 2020, a remote lab was added which uses Gravity Force Lab Basics.
Chủ đề Thiên văn học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá dependent, force, gravity, independent
Mô phỏng Lực hấp dẫn (HTML5), Lực hấp dẫn: Những điều cơ bản (HTML5)


Tác giả Sarah Borenstein and Trish Loeblein
Email liên lạc sborenstein@cherrycreekschools.org
Trường / Tổ chức Campus Middle School
Ngày đăng ký 10/08/2015
Ngày cập nhật 28/04/2020