Basic Moments


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Basic Moments
Mô tả Suit Y10 - Y11
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá levers, moments
Mô phỏng Cân bằng (HTML5)


Tác giả Ang Whitlam
Email liên lạc awhitlam@mags.school.nz
Trường / Tổ chức Mount Albert Grammar School
Ngày đăng ký 30/07/2015
Ngày cập nhật 30/07/2015