Basic Moments


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Basic Moments
वर्णन Suit Y10 - Y11
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द levers, moments
सादश्य संतुलिकरण (HTML5)


लेखक Ang Whitlam
संपर्क ईमेल awhitlam@mags.school.nz
शाळा/संस्था Mount Albert Grammar School
दाखल दिनांक 7/30/15
आद्यवत 7/30/15