Molecular Geometry Flash Cards Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Molecular Geometry Flash Cards
Mô tả The flash card template is designed to be used with the PhET simulation “Molecule Shapes.” This activity guides students to build the 13 molecular geometries taught in an introductory chemistry course, and the end product doubles as a study tool and quick reference for students.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá flash cards, molecular geometry, molecule shape
Mô phỏng Hình dạng phân tử (HTML5)


Tác giả Alycia Palmer
Email liên lạc palmer.475@osu.edu
Trường / Tổ chức Montgomery College, Rockville
Ngày đăng ký 10/07/2015
Ngày cập nhật 10/07/2015