Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Mô tả Students have a precursory knowledge of circuit diagrams. Using this to introduce Kirchoff's and Ohm's Laws.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuit Diagrams, Reistance, Series and Parallel Circuits
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Elizabeth Hobbs
Email liên lạc elizabeth.hobbs@washington.k12.mo.us
Trường / Tổ chức Washington High School, MO
Ngày đăng ký 13/02/2015
Ngày cập nhật 13/02/2015