Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab
Beskrivelse Students have a precursory knowledge of circuit diagrams. Using this to introduce Kirchoff's and Ohm's Laws.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord Circuit Diagrams, Reistance, Series and Parallel Circuits
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Elizabeth Hobbs
Skole / Organisasjon Washington High School, MO
Lastet opp 13.02.15
Oppdatert 13.02.15