C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs
Mô tả Supplemental PHET activity to circuit building designed with the purpose of the C.A.S.T.L.E. or modeling circuit building actives.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Capacitor, Charge Flow, Circuits, Generator
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC), Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Steve Banasiak
Trường / Tổ chức Homewood-Flossmoor HighSchool
Ngày đăng ký 09/02/2015
Ngày cập nhật 09/02/2015