C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक C.A.S.T.L.E. Unit 2 Labs
वर्णन Supplemental PHET activity to circuit building designed with the purpose of the C.A.S.T.L.E. or modeling circuit building actives.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Capacitor, Charge Flow, Circuits, Generator
सादश्य (AC+DC) मंडल जोडणी संच, (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Steve Banasiak
शाळा/संस्था Homewood-Flossmoor HighSchool
दाखल दिनांक 2/9/15
आद्यवत 2/9/15