Ladybug Motion in 3rd Grade Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ladybug Motion in 3rd Grade
Mô tả Can be used as a demonstration or a lab. Used as written with 3rd graders.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá elementary, motion, writing
Mô phỏng Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng


Tác giả Julie Henderleiter
Email liên lạc henderlj@gvsu.edu
Trường / Tổ chức Grand Valley State University
Ngày đăng ký 22/08/2014
Ngày cập nhật 22/08/2014