Ladybug Motion in 3rd Grade A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Ladybug Motion in 3rd Grade
Mô tả Can be used as a demonstration or a lab. Used as written with 3rd graders.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Khác
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá elementary, motion, writing
Mô phỏng Chuyển động của Bọ rùa trong mặt phẳng


Tác giả Julie Henderleiter
Trường / Tổ chức Grand Valley State University
Ngày đăng ký 22/08/2014
Ngày cập nhật 22/08/2014