Ladybug Motion in 3rd Grade A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ladybug Motion in 3rd Grade
Omtale Can be used as a demonstration or a lab. Used as written with 3rd graders.
Emne Fysikk
Nivå Barneskule
Type Anna
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord elementary, motion, writing
Simuleringar Ladybug Motion 2D


Forfattarar Julie Henderleiter
Skule / Organisasjon Grand Valley State University
Lasta opp 22.08.14
Oppdatert 22.08.14