Ladybug Motion in 3rd Grade A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ladybug Motion in 3rd Grade
Beskrivelse Can be used as a demonstration or a lab. Used as written with 3rd graders.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Annet
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord elementary, motion, writing
Simuleringer Ladybug Motion 2D


Forfattere Julie Henderleiter
Skole / Organisasjon Grand Valley State University
Lastet opp 22.08.14
Oppdatert 22.08.14