Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel)
Mô tả In this lesson/activity, students explore the differences between series and parallel circuits as they use the sim to light several bulbs at once. This is Day 2 of the 3 day unit, but can also be used independently.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuits, parallel circuit, series circuit
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Meaghan Hixson
Email liên lạc meaghanjburns@gmail.com
Trường / Tổ chức St Vrain Valley School District
Ngày đăng ký 04/08/2014
Ngày cập nhật 30/10/2017