Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel)
Beskrivelse In this lesson/activity, students explore the differences between series and parallel circuits as they use the sim to light several bulbs at once. This is Day 2 of the 3 day unit, but can also be used independently.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuits, parallel circuit, series circuit
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Meaghan Hixson
Skole / Organisasjon St Vrain Valley School District
Lastet opp 04.08.14
Oppdatert 30.10.17