Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel) A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Day 2: Exploring Kinds of Circuits (Series/Parallel)
Popis In this lesson/activity, students explore the differences between series and parallel circuits as they use the sim to light several bulbs at once. This is Day 2 of the 3 day unit, but can also be used independently.
Predmet Fyzika
Úroveň K-5
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová circuits, parallel circuit, series circuit
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov: jednosmerný prúd (HTML5), Stavebnica elektrických obvodov (jednosmerný prúd)


Autor(i) Meaghan Hixson
Škola / Organizácia St Vrain Valley School District
Dátum odoslania 4.8.2014
Dátum aktualizácie 30.10.2017