Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Day 1: Lighting a Bulb
Mô tả Activity introduces circuits through exploration and inquiry. This lesson/activity can be used independently or as Day 1 of 3 day unit.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit
Mô phỏng Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Meaghan Hixson
Trường / Tổ chức St Vrain Valley School District
Ngày đăng ký 04/08/2014
Ngày cập nhật 30/10/2017