Day 1: Lighting a Bulb A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Day 1: Lighting a Bulb
Beskrivelse Activity introduces circuits through exploration and inquiry. This lesson/activity can be used independently or as Day 1 of 3 day unit.
Emne Fysikk
Nivå Barneskole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord circuit
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Meaghan Hixson
Skole / Organisasjon St Vrain Valley School District
Lastet opp 04.08.14
Oppdatert 30.10.17